Rejestracja
Tutaj jesteś: Strona głównaRodzinaSzkoła

Pedagogika Montessori, czyli czy ławka szkolna zabija w dziecku kreatywność?

Dowiedz się czym wyróżnia się pedagogika metodą Marii Montessori a także pedagogika waldorska

Data publikacji: 3 września 2016, 02:02
Tradycyjne metody nauczania wydają się skuteczne, dlatego są stosowane od lat. Jednak czy wykorzystują w pełni potencjał dziecka? Według niektórych uczonych, niestety nie. W celu pełnego zaangażowania dziecka w proces rozwoju powstały różne szkoły, których założenia są odmienne od tych doskonale nam znanych. Są to między innymi metoda Marii Montessori (inaczej zwana pedagogiką Montessori) czy szkoła waldorfska. Jednak czy brak ocen i podręczników jest dobrym sposobem na przekazywanie wiedzy? Czy możliwe jest, aby dzieci przez cały miesiąc uczyły się tylko jednego przedmiotu? Czy bezstresowa nauka jest bardziej skuteczna od tej wypełnionej klasówkami i sprawdzianami?
Pedagogika Marii Montessori - rodzinazdrowia.pl

Metoda Marii Montessori – na czym polega?

Włoska lekarka i naukowiec Maria Montessori całe życie poświęciła pracy z dziećmi i opracowywaniu metody kształcenia najmłodszych. Pedagogika Montessori skupia się na otoczeniu – tzw. Przygotowane Otoczenie jest alternatywą wobec sal i klas szkolnych, które ograniczają dzieci. Dzieci bardzo lubią przyswajać wiedzę i należy im zapewnić warunki, materiały i zadania, które będą wspomagały chęć poznawania nowych informacji. Metoda Marii Montessori przypisuje odpowiednią rolę nauczycielowi i dziecku. Ten pierwszy powinien zapewnić odpowiednie warunki dziecku, a następnie pełnić funkcję obserwatora, który czuwa nad procesem poznawczym. W przypadku małych dzieci, które potrzebują wzorca, nauczyciel powinien wskazać dziecku, jak należy korzystać z danych przedmiotów. Powinien zademonstrować ich podstawowe wykorzystanie, a dalej sprawdzać, jak sobie radzą uczniowie.

Pedagogika Marii Montessori a czas nauki

Metoda Montessori z początku była przeznaczona do pracy z dziećmi upośledzonymi. Miała na celu pomóc im nauczyć się samodzielności. Przełożona na pracę z dziećmi zdrowymi także się sprawdza. Dziecko ma dużą swobodę w wykonywaniu czynności wybranych przez siebie i uczy się w dowolnym czasie, by wykonywać je prawidłowo. Jednak są też ograniczenia i zasady, które zakłada metoda Marii Montessori. Zasady są związane z otoczeniem, które jest tak ważne w szkole, która się na nich opiera. Każde dziecko uczy się i pracuje w dowolnym miejscu, np. na swoim dywaniku – to przestrzeń, która należy tylko do niego, na której może bez przeszkód wykonywać swoje zajęcia . Otrzymuje także pewien przedmiot, za pomocą którego odbywa się nauka (np. klocki, puzzle). To czas na tzw. pracę własną dziecka – wykonywaną w swoim własnym tempie, bez pośpiechu lub przeciwnie, bez konieczności czekania na innych.  Nauczyciel może wskazać dziecku, w jaki sposób właściwie wykorzystywać dany przedmiot, ale nie ogranicza jednocześnie jego kreatywności, jeśli malec ma już swój własny, nieco odmienny pomysł na jego zastosowanie. Co ważne, w szkołach Montessori nie ma zadań domowych. Po zakończeniu zajęć dzieciaki mają mieć czas na odpoczynek i beztroską zabawę.

Pedagogika waldorfska - charakterystyka

Metoda nauczania wynaleziona przez Rudolfa Steinera kładzie nacisk na wspieranie wielokierunkowego rozwoju dziecka, z zachowaniem trzech głównych aspektów człowieczeństwa, tj. myślenia, uczuć i woli. Wszechstronność ucznia ma polegać na aktywnym wykorzystywaniu i angażowaniu w naukę artystycznych zdolności i predyspozycji dziecka, które w klasycznym nauczaniu ograniczane są jedynie do zajęć plastycznych. Pedagogika waldorfska, w przeciwieństwie do metody Marii Montessori, nie pozwala dziecku na dowolny czas nauki danej czynności czy tematu. W nauczaniu zapoczątkowanym przez Steinera uczniowie przyswajają wiedzę w konkretnych blokach tematycznych obowiązujących przez dany czas. Nie ma ocen ani podręczników. Nauczyciel wyznacza grupom indywidualne programy nauczania i konsultuje efekty z rodzicami. Ostatecznie przekłada się to na to, że dzieci przez kilka tygodni uczą się jednego przedmiotu, np. matematyki, a w kolejnym miesiącu przechodzą do innego działu. Zapewnia to całkowite zaangażowanie i skupienie na jednym temacie, ale może skutkować zapominaniem tematu, który nie jest regularnie utrwalany.

Pedagogika waldorfska a rytm pracy

Bardzo ważne w nauce metodą waldorfską jest harmonijne angażowanie całego organizmu, dlatego dzieci do 7. roku życia skupiają się na aktywności fizycznej, grach i zabawie wspomagającej koordynację ciała. Istotnym aspektem tej szkoły jest rytmika. Zrównoważony rozwój dziecka jest możliwy dzięki zachowaniu rytmu – lekcji, dnia, cyklu pracy. Zachowanie pewnego rodzaju rutyny daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Naukę można scharakteryzować jako liniowo-skokową, tj. bloki zajęć następują w zmieniających się, następujących po sobie cyklach. Dziecko ma nieograniczony dostęp do zabawek i zabawy, co powinno skutkować czerpaniem przyjemności z poznawania nauki i przyswajania wiedzy.

Alternatywne przedszkole i inne placówki edukacyjne

Istnieje wiele placówek edukacyjnych i oświatowych oferujących rodzicom alternatywne metody wychowania i nauczania. Obiecują naukę poprzez zabawę, skuteczne przyswajanie języków obcych, edukację bez sztywnych ram, ławek i złych doświadczeń. Wszystko to służyć ma rozwojowi dziecka. Niezależnie od tego, którą z dróg nauki wybiorą rodzice – tradycyjną czy alternatywną – warto pamiętać o tym, że idealna metoda nauczania… nie istnieje. Nie zapominajmy więc o tym, że charakter dziecka kształtować powinien się także w domu. 

Regina Krawczyk

Jeśli chcesz w łatwy sposób dotrzeć do artykułów o podobnej tematyce zaznacz interesujące Cię tagi na poniższej liście.
Ogólna:
Powrót
Wczytywanie odpowiedzi i komentarzy.