Rejestracja
Tutaj jesteś: Strona głównaRegulaminy
Pobierz PDF

Polityka prywatności fanpage Facebook

Data publikacji: 4 maja 2020, 09:09
Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

                                                                                             § 1 Administrator

1. Administratorem Twoich danych jest Silesian Pharma Sp. z o.o.

2. W dalszej części Polityki prywatności piszemy Administrator.

3. Możesz skontaktować się z nami:

 • listownie: na adres siedziby 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77
 • e-mailem na adres poczty elektronicznej info@silesianpharma.pl

                                                                         § 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

1. „FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,

2. „Fanpage” – nasz fanpage znajdujący się na FB,

3. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

4. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

                                                                           § 3 Zabezpieczenie danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Powinieneś zwrócić uwagę, że administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. Znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB.

                                                                     § 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

a) masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b) możesz dokonywać ich sprostowania,

c) możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

d) masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

3. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

                                                                                           § 5 Prawo sprzeciwu

1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

                                                          § 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. www.uodo.gov.pl

                                                                                             § 7 Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy

                                                                § 8 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Polityka znajduje się na naszym Fanpage i stronie internetowej oraz w naszej siedzibie.

                                                                                    § 9 Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Cele przetwarzania danych osobowych:

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,
 • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
 • informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
 • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi

2. Przysługujące prawa:

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

3. Obowiązek podania danych osobowych

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

4. Podstawy prawne przetwarzania danych  

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5. Prawnie uzasadniony interes

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

6. Odbiorcy danych

Facebook Ireland Ltd.

Firmy wspomagające prowadzenia strony na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych

7. Okres przetwarzania danych

a) przez okres potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,

b) obserwowania Fanpage.

Można usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

 

Powrót