Rejestracja
Tutaj jesteś: Strona głównaRodzinaCiąża

Ciąża a kodeks pracy. Czy rzeczywiście prawo chroni kobietę w ciąży?

Prawa kobiety ciężarnej w pracy

Data publikacji: 5 listopada 2016, 01:39
Prawo pracy w Polsce w skuteczny sposób chroni kobiety ciężarne. Nakłada ono na pracodawców szereg obostrzeń, które mają na celu zapewnienie pracownicy bezpieczeństwo i spokój, w tym niezwykle ważnym dla niej i jej nienarodzonego dziecka okresie.

Zaświadczenie lekarskie dla pracodawcy

Przede wszystkim pamiętajmy, że najważniejszym dokumentem, który umożliwia ciężarnej korzystanie z przysługujących jej przywilejów jest zaświadczenie lekarskie. Nie musi ono spełniać żadnych formalnych wymogów, poza tym, by było wydane przez lekarza i potwierdzało fakt bycia w ciąży. Jako, że przedstawienie takiego zaświadczenia pracodawcy jest prawem, a nie obowiązkiem pracownicy, nie istnieje ograniczenie czasowe, w którym powinno się je przedłożyć przełożonemu. Warto to jednak uczynić, bowiem od dnia, w którym ciężarna zdecyduje się je dostarczyć przysługuje jej szereg przywilejów.

Ochrona stosunku pracy!

Kobieta ciężarna po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego zgodnie z kodeksem pracy nie może zostać zwolniona w trakcie trwania ciąży. Należy jednak pamiętać, że bezwarunkowy zakaz zwolnienia dotyczy ciężarnych, pracujących na umowie na czas nieokreślony! W przypadku kobiet posiadających umowy na czas określony ochrona ich stosunku pracy rozpoczyna się po ukończeniu 3. miesiąca ciąży. Taka umowa zostaje automatycznie przedłużona do rozwiązania ciąży. Jeżeli jednak umowa kończy się przed upływem 3 miesiąca ciąży, pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużać.

Ile godzin może pracować kobieta w ciąży?

Kodeks pracy przewiduje, że maksymalnie 8 godzin na dobę i nie więcej niż 40 godzin tygodniowo.

W trakcie trwania ciąży kodeks pracy zakazuje ponadto:

  • pracowanie przez kobietę ciężarną w godzinach nocnych tj. między godziną 22 a 6,
  • pracowanie przez ciężarną w godzinach nadliczbowych,
  • narzucania ciężarnej formy przerywanego czasu pracy lub delegacji poza miejsce zamieszkania.   

Urlop macierzyński – rok 2016

W bieżącym roku kalendarzowym wprowadzono kilka istotnych zmian w funkcjonowaniu zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego. Przede wszystkim, zasiłek macierzyński przysługuje każdej ciężarnej ubezpieczonej posiadającej umowę o pracę oraz każdej ciężarnej pracującej na umowę zlecenie lub posiadającej własną działalność gospodarczą, pod warunkiem, że odprowadza dobrowolne składki chorobowe. Zasiłek macierzyński funkcjonuje w wymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Okres urlopu ulega wydłużeniu, jeżeli przy jednym porodzie kobieta urodziła więcej niż jedno dziecko i tak w przypadku urodzenia bliźniąt przysługuje jej 31 tygodni, trojga dzieci 33 tygodnie, czworga 35 tygodni, a pięciorga lub więcej 37 tygodni. Ponadto, po tym okresie możliwe jest skorzystanie z urlopu opiekuńczego w wymiarze maksymalnie 32 tygodni. Wniosek o oba wspomniane urlopy można składać do 21 dni po porodzie, a nie tak jak w latach poprzednich do 14 dni.

Urlop rodzicielski nie tylko dla matki

Z urlopu rodzicielskiego skorzystać może również ojciec dziecka, jeżeli matka pobierała zasiłek macierzyński w wymiarze 20 tygodni. W 2016 roku zaszły również zmiany w funkcjonowaniu urlopu ojcowskiego. Do tej pory ojciec mógł wykorzystać 14 dni urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecka pierwszego roku życia. Teraz ma na to pierwsze dwa lata życia swojej pociechy. 

Krzysztof Pawlak

Jeśli chcesz w łatwy sposób dotrzeć do artykułów o podobnej tematyce zaznacz interesujące Cię tagi na poniższej liście.
Powrót